Comunicate de presaProiect de Incluziunea Sociala si Combaterea Saraiei in Parteneriat cu Primaria Sauca

Titlul proiectului: „Servicii Integrate pentru Revigorarea Comunitatii Marginalizate”

 • Fondul Social European - Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
 • Axa prioritară 4 - Incluziunea sociala si combaterea saraiei
 • Prioritatea de investiții: 9.ii Integrarea socio-economica a comunitatilor marginalizate, cum ar fi romii
 • Beneficiar: Comuna Sauca
 • Contract de finanțare nr. POCU/18/4.1/101824; Cod SMIS: 101824
 • Data începerii implementării proiectului este data de: 16.08.2017 - data finalizarii proiectului: 16.08.2020.

Beneficiarul si partenerii proiectului sunt:

 • Beneficiar proeict: Primaria Sauca
 • Partener 1: FCG Activ Grup
 • Partener 2: Asociatia pentru Copii si Tineri 4U
 • Partener 3: Scoala gimnaziala Sauca

Obiectivul general al proiectului:

Furnizarea unui pachet integrat de masuri de sprijin comunitatii marginalizate marginalizate in care exista populatie apartinand minoritatii rome, aferenta comunei Sauca, judetul Satu Mare, in vederea reducerii numarului de personae aflate in risc de saracie si excluziune sociala si a depasirii situatiei de vulnerabilitate.Asociația pentru Copii și Tineri "4 U",

ACT 4 U susţine şi promovează dezvoltarea personală a tinerilor prin desfăşurarea de programe destinate în special grupurilor dezavantajate, pentru cultivarea spiritului de iniţiativă, a activismului civic şi a unei pronunţate responsabilităţi sociale.

Ce facem?

 • cursuri si workshop-uri creative:pictura,actorie,chitara,dans etc
 • tabere de creatie si supravietuire
 • activitati de tip after school, activitati sportive
 • schimburi de experienta
 • ajutam copii si tineri cu probleme
 • evenimente artistice si culturale
 • sustinem antreprenoriatul in randul tinerilor

Misiunea asociaţiei,

echiparea tinerilor în vederea pregătirii lor prin programe inovative pentru dezvoltare personală și socio-profesională, promovarea si apararea drepturilor si initiativelor copiilor si tinerilor, a unei griji fata de sine, fata de cei din jur, si fata de mediul inconjurator.

© 2012-2017 Asociatia Pentru Copii si Tineri "4 U"