Asociatia pentru Copii si Tineri 4 U (ACT 4 U) - este o asociatie non guvernamentala avand ca scop sustinerea drepturilor si initiativelor copiilor si tinerilor prin implicarea lor in activitati cu caracter educativ-informativ, ecologic, cultural si social.

Organizația este dotată cu un spațiu de 200 mp, compus din: sala de conferință/cursuri, 3 birouri, dependințe, terasă înscris în CF nr. 3025 nr. top 320, împreună cu toate utilitățile, acestuia, 1 calculator, 3 laptop-uri, videoproiector, 1 multifuncțională, wireless, telefonie fix, fax.

Obiectivele principale :

 • Sporirea capacităţilor fizice şi intelectuale ale acestora
 • Promovarea unei gândiri şi atitudini pozitive, optimiste, a unei griji faţă de sine, faţă de cei din jur, faţă de mediul înconjurător prin activităţi cu caracter educativ-informativ, sportiv, cultural şi filantropic.
 • Dezvoltare personală în rândul tinerilor.
 • Susţinerea tinerilor supradotați.
 • Promovarea voluntariatului.
 • Dezvoltarea spiritului de inițiativă și de responsabilitate socială la copii şi tineri.
 • Informare și consiliere vocaţională.
 • Dezvoltarea unor programe proprii sau în regim de parteneriat cu entităţi publice sau private din ţară sau din străinătate.

Activităţile principale ale asociaţiei sunt:

 • Activităţi educative, formative, de evaluare psihologică, consiliere şi psihoterapie adresate copiilor, adolescenţilor, adulţilor şi altor categorii de solicitanţi.
 • Cursuri creative: pictură, desen, chitară, dans, calculator etc;
 • Tabere de creaţie şi supravieţuire;
 • Activităţi de tip afterschool (cursuri limba japoneză și limba engleză)
 • Activităţi şi competiţii sportive;
 • Schimburi de experienţă cu alte organizaţii similare din ţară sau din străinătate;
 • Campanii de susţinere a tinerilor talentaţi sau supradotaţi;
 • Campanii umanitare pentru copiii şi tinerii cu probleme financiare;
 • Evenimente culturale şi artistice;
 • Cursuri și programe pentru dobândirea de noi competențe.
 • Informare, consiliere și orientare vocațională;
 • Susţinerea antreprenoriatului în rândul tinerilor;
 • Atragere de fonduri europene pentru dezvoltarea asociaţiei.

Serviciul European de Voluntariat.

 • Promovarea voluntariatului in strainatate in randul tinerilor prin programul cu finantare europeana Erasmus Plus

Servicii furnizate:

Asociaţia pentru Copii şi Tineri 4 U , în colaborare cu CNDRU Eurostudy este furnizor de servicii de formare profesională pentru adulți pentru toate cursurile pentru care CNDRU Eurostudy este autorizat de ANC conform contractului de colaborare in diverse domenii:

 • Formator
 • Manager Proiect
 • Expert Achizitii Publice
 • Expert Accesare Fonduri Structurale
 • Manager Resurse Umane,

ACT4 U este furnizor acreditat de servicii de Informare și Consiliere de către Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă Satu Mare prin Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale din România conform certificatului de acreditare SM nr. 33/00006 din 31.05.2012.

© 2012-2017 Asociatia Pentru Copii si Tineri "4 U"