Previous Next

Titlul proiectului: „Servicii Integrate pentru Revigorarea Comunitatii Marginalizate”

 • Fondul Social European - Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
 • Axa prioritară 4 - Incluziunea sociala si combaterea saraciei
 • Prioritatea de investiții: 9.ii Integrarea socio-economica a comunitatilor marginalizate, cum ar fi romii
 • Beneficiar: Comuna Sauca
 • Contract de finanțare nr. POCU/18/4.1/101824; Cod SMIS: 101824

Data începerii implementării proiectului este data de: 16.08.2017 - data finalizarii proiectului: 16.08.2020.

Beneficiarul si partenerii proiectului sunt:

 • Beneficiar proeict: Primaria Sauca
 • Partener 1: FCG Activ Grup
 • Partener 2: Asociatia pentru Copii si Tineri 4U
 • Partener 3: Scoala gimnaziala Sauca

Obiectivul general al proiectului:

Furnizarea unui pachet integrat de masuri de sprijin comunitatii marginalizate marginalizate in care exista populatie apartinand minoritatii rome, aferenta comunei Sauca, judetul Satu Mare, in vederea reducerii numarului de personae aflate in risc de saracie si excluziune sociala si a depasirii situatiei de vulnerabilitate.

OS1:

Organizarea si furnizarea unor pachete integrate de servicii in vederea dezvoltarii capacitatii ocupationale pentru 280 de persoane (minim 140 femei) aflate in risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate din care 60% aparţin minorităţii rome. 238 de persoane vor dobandi diplome de calificare.

Acest obiectiv va fi realizat prin:

 • Activitatile de dezvoltare motivationala
 • Consiliere si mediere pe piata muncii, coaching angajati, ateliere creative
 • Vor fi organizate cursuri pentru:
  • competente informatice
  • competente antreprenoriale
  • calificare in meseriile de agent curatenie, impletitor nuiele, confectioner asamblor articole din materiale textile, zidar-pietrar-tencuitor, stivuitorist, operator la fabricarea conservelor din legume sau fructe

OS2:

Mobilizarea actorilor relevanti din zona in vederea integrarii pe piata muncii si in mediul de afaceri a 90 de persoane aflate in risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate, din care 54 de etnie roma.

Obiectivul va fi realizat prin:

 • organizarea de burse ale locurilor de munca
 • excursii la antreprenori de succes
 • focus grupuri pentru realizare planuri de afaceri
 • concurs de idei finalizat cu infiintarea a 15 firme (microgranturi)
 • consultanta si sprijin pentru derularea afacerilor
 • evenimente de promovare a firmelor noi infiintate (targ „Made in Sauca”)

OS3:

Furnizarea unui pachet de servicii integrate sociale si medicale functionale prin infiintarea unui centru comunitar multifunctional de servicii integrate care va cuprinde biroul social, cabinetul medical si centru informational cu acces internet pentru persoanele aflate in risc de sărăcie şi excluziune socială.

Va fi creata o echipa mobila formata din 1 asistent social, 1 lucrator social, ingrijitor la domiciliu, medic, care va furniza servicii socio-medicale pentru cele 560 de persoane aflate in risc de sărăcie şi excluziune socială din comunitatea marginalizata.

Se vor organiza campanii privind sanatatea reproducerii, stil de viata sanatos, promovarea regulilor de igiena pentru copii.

OS4:

Furnizarea unui pachet integrat de masuri pentru educatie si prevenirea abandonului scolar pentru 280 de copii (minim 140 fete) aflati in risc de saracie si excluziune sociala (din care 60% romi).

Se vor realiza:

 • masuri de informare si consiliere a parintilor
 • consiliere si monitorizare a copiilor cu probleme de adaptare
 • campanii privind beneficiile educatiei
 • program de tip scoala dupa scoala, se va furniza hrana si imbracaminte

OS 5:

Combaterea marginalizarii prin construirea de locuinte sociale.

Se va realiza un numar de minim 9 case sociale integrate in comunitate de care vor beneficia minim 50 de persoane din grupul tinta in vederea rezolvarii problemei spatiului locativ si a segregarii pentru persoanele in risc de saracie si excluziune sociala, in special pentru persoanele de etnie roma

OS 6:

Reglementarea actelor de identitate si de proprietate in vederea integrarii prin combaterea discriminarii.

In plus, vor fi derulate campanii de informare privind non discriminarea si egalitatea de sanse, campanii pentru implicarea activa a persoanelor marginalizate in comunitate, la care vor participa toti membrii grupului tinta. In acest sens va fi organizat anual si un festival al comunitatii rome pentru promovarea multiculturalismului. Vor fi incheiate parteneriate si protocoale cu serviciul public de ocupare pentru rezolvarea problemelor comunitatii.

Grupul ţintă al proiectului cuprinde 560 de persoane din comunitatea marginalizata aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială în care există populaţie aparţinând minorităţii rome a comunei Sauca. Din cele 560 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala minim 60% (336 persoane) vor fi de etnie roma iar minim 280 vor fi de sex feminin. cei 280 de copii inscrisi in GT al proiectului vor beneficia de masuri de sprijin pentru cresterea accesului si participarii la educatie, servicii medicale prin inscrierea la medicul de familie si invatarea unui stil de viata sanatos, servicii socio-medicale prin intermediul echipei mobile.

Locaţia proiectului:

 • România, Regiunea Nord-Vest
 • Judeţ Satu Mare, Comunitatea marginalizată din Comuna Sauca

Valoarea totală a proiectului este de 18.576.012,15 RON

Partener 2: ACT4U - Str. B-dul Vasile Lucaciu , nr. 8, Municipiul/ judeţul Satu Mare

 • Coordonator activitate Partener 2: Persa Alina
 • Experti angajati in cadrul proiectului:
 1. Coordonator activitate partener 2. (1 persoana)
 2. Consilier elevi scolari. (1 persoana)
 3. Consilier profesional. (2 persoane)
 4. Consilier mediere piata muncii.(1 persoana)
 5. Expertul egalitate de sanse si expertul antidiscriminare. (1 persoana)

© 2012-2017 Asociatia Pentru Copii si Tineri "4 U"