Comunicate de presaJurnalul Dascalului NR.3  din 01 Octombrie, 2022

Furnizor revista: Asociația Centrul Național Pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Eurostudy.

CUPRINS:
1. COLABORAREA SCOALA-FAMILIE, FACTOR DECISIV ÎN ACTUL EDUCATIONAL.
2. CREATIVITATEA LA PREȘCOLARI CU AJUTORUL EDUCAȚIEI PLASTICE.
3. EDUCAȚIA ÎN AER LIBER. AVANTAJE ȘI DEZAVANTAJE.
4. EDUCAȚIA PARENTALA.
5. IMPORTANTA ABILITĂȚILOR PRACTICE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR.
6. ROLUL PARTENERIATULUI FAMILIE-GRADINITA.
7. NECESITATEA EDUCAȚIEI TIMPURII.
8. EFECTELE POZITIVE ALE CONFLICTULUI ȘI GESTIONAREA ACESTUIA DE CĂTRE CADRELE DIDACTICE.
9. LECTURA ÎNTRE PASIUNE ȘI DORINȚA.
10. RELAȚIA PROFESOR-ELEV.
11. TENDINȚE ACTUALE ÎN EDUCAȚIA PRESCOLARA.
12. EDUCAȚIA DIGITALA - O NECESITATE ÎN SISTEMUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT ACTUAL.

 • TEACH HUB Departamentul de resurse educaționale pentru dascăli;
 • Asociația Centrul Național Pentru Dezvoltarea Resurselor Umane EuroStudy;
 • Asociația Pentru Copii și Tineri 4U ACT4U.


Jurnalul Dascalului NR.2  din 01 Septembrie, 2022

Furnizor revista: Asociația Centrul Național Pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Eurostudy.

CUPRINS:
1. ABIA ASTEPT SA MERG A GRADINITA
2. AVANTAJELE PARTENERIATULUI GRADINITA FAMILIE
3. BLOCAJE ALE CREATIVITATII
4. BULLYING IN MEDIUL ŞCOLAR CAUZE, FORME, CONSECINŢE
5. CARTEA IZVOR DE FANTEZIE SI EMOTIE LA VARSTA PRESCOLARA
6. COLABORAREA GRADINITA SCOALA
7. COLABORAREA DIDACTICA
8. CONSILIEREA PARENTALA
9. CREATIVITATEA DASCALULUI CONDITIE DE BAZA A UNUI INVATAMANT EFICIENT
10. EDUCATIA COPILULUI SI CEI SAPTE ANI DE ACASA
11. EDUCATIA TIMPURIE INTRE NECESITATE SI OPORTUNITATE
12. EDUCATIA ECOLOGICA LA SCOLARUL CEL MIC

 • TEACH HUB Departamentul de resurse educaționale pentru dascăli;
 • Asociația Centrul Național Pentru Dezvoltarea Resurselor Umane EuroStudy;
 • Asociația Pentru Copii și Tineri 4U ACT4U.


Jurnalul Dascalului NR.1  din 23 Iulie, 2022

Furnizor revista: Asociația Centrul Național Pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Eurostudy.

CUPRINS:
1. SCURTA ISTORIE A ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ROMANESC.
2. IMPORTANTA ACTIVITĂȚILOR EXTRACURICULARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR.
3. INTEGRAREA ELEVILOR CU DIFICULTĂȚI DE ÎNVĂȚARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL DE MASA.
4. ORIENTAREA, CONSILIEREA ȘCOLARĂ ȘI PROFESIONALA A ELEVILOR.
5. ROLUL EVALUĂRII ÎN ACTIVITATEA INSTRUCTIV EDUCAȚIA ÎNCEPE ACASĂ.
6. DEZVOLTAREA GÂNDIRII CRITICE LA COPII ŞI ADOLESCENŢI.
7. APLICAŢII PRACTICE ÎN CONSILIERE.
8. SPECIFICUL JOCULUI DIDACTIC ÎN ÎNVĂTĂMÂNTUL PREȘCOLAR.
9. EVALUAREA COPIILOR PRIN INTERMEDIUL METODELOR INTERACTIVE DE GRUP.
10. VIOLENŢA ÎN RÂNDUL CELOR MICI.
11. ACTIVITĂȚILE EXTRACURRICULARE ÎN EVALUARE.
12. ABANDONUL ȘCOLAR ÎN PANDEMIE.
13. GESTIONAREA EMOȚIILOR ELEVILOR ÎN ACTIVITĂȚILE ONLINE ȘI FAȚĂ ÎN FAȚĂ.
14. ROLUL JOCULUI DIDACTIC ÎN EDUCAREA LIMBAJULUI LA VÂRSTA PREȘCOLARĂ.
15. EDUCAȚIA MORAL-CIVICĂ LA VÂRSTA PREȘCOLARĂ.

 • TEACH HUB Departamentul de resurse educaționale pentru dascăli;
 • Asociația Centrul Național Pentru Dezvoltarea Resurselor Umane EuroStudy;
 • Asociația Pentru Copii și Tineri 4U ACT4U.
Proiect de Incluziunea Sociala si Combaterea Saraiei in Parteneriat cu Primaria Sauca

Titlul proiectului: „Servicii Integrate pentru Revigorarea Comunitatii Marginalizate”

 • Fondul Social European - Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
 • Axa prioritară 4 - Incluziunea sociala si combaterea saraiei
 • Prioritatea de investiții: 9.ii Integrarea socio-economica a comunitatilor marginalizate, cum ar fi romii
 • Beneficiar: Comuna Sauca
 • Contract de finanțare nr. POCU/18/4.1/101824; Cod SMIS: 101824
 • Data începerii implementării proiectului este data de: 16.08.2017 - data finalizarii proiectului: 16.08.2020.

Beneficiarul si partenerii proiectului sunt:

 • Beneficiar proeict: Primaria Sauca
 • Partener 1: FCG Activ Grup
 • Partener 2: Asociatia pentru Copii si Tineri 4U
 • Partener 3: Scoala gimnaziala Sauca

Obiectivul general al proiectului:

Furnizarea unui pachet integrat de masuri de sprijin comunitatii marginalizate marginalizate in care exista populatie apartinand minoritatii rome, aferenta comunei Sauca, judetul Satu Mare, in vederea reducerii numarului de personae aflate in risc de saracie si excluziune sociala si a depasirii situatiei de vulnerabilitate.Asociația pentru Copii și Tineri "4 U",

ACT 4 U susţine şi promovează dezvoltarea personală a tinerilor prin desfăşurarea de programe destinate în special grupurilor dezavantajate, pentru cultivarea spiritului de iniţiativă, a activismului civic şi a unei pronunţate responsabilităţi sociale.

Ce facem?

 • cursuri si workshop-uri creative:pictura,actorie,chitara,dans etc
 • tabere de creatie si supravietuire
 • activitati de tip after school, activitati sportive
 • schimburi de experienta
 • ajutam copii si tineri cu probleme
 • evenimente artistice si culturale
 • sustinem antreprenoriatul in randul tinerilor

Misiunea asociaţiei,

echiparea tinerilor în vederea pregătirii lor prin programe inovative pentru dezvoltare personală și socio-profesională, promovarea si apararea drepturilor si initiativelor copiilor si tinerilor, a unei griji fata de sine, fata de cei din jur, si fata de mediul inconjurator.

© 2012-2017 Asociatia Pentru Copii si Tineri "4 U"